Вярвай със сърцето, действай с разума!доц. д-р дякон Иван Иванов

Нещата в България са сериозни, но на българина му е „като на филм“. Това, което констатирам като гражданин, учен и духовник, е недесциплинираното, невежото и безотговорното отношение към проблема с пандемията от коронавирус в различни кръгове на обществото. Тъй като професията ми е ангажирана с това да се срещам с хора, които вярват, или поне показват че вярват, или са свързани с този религиозен феномен, било то учени, духовници или обикновени вярващи от цялото българско общество, съм на мнение, че те трябва да се мобилизират и да подпомогнат обществото, за да може то да прояви адекватно отношение към извънредната ситуация в България в условията на пандемия.

Смятам категорично, че в този момент на световна криза и пандемия се открива процес на избистряне на човешките ценности и мобилизиране на спасителни мерки за всеки човек, за които Църквата, като Богочовешки организъм и институция (в случая с Българската православна църква), трябва най-добре да осъзнава и да реагира адекватно, както се казва в една от нашите молитви „Во Церкви и Отечество на пользу“ (в полза на Църквата и Отечеството).

Поради наложилите се спешни и извънредни мерки за опазване на човешкия живот Църквата е призована да излезе с адекватни и бързи решения, които да са в полза на цялото общество, на всички граждани, независимо от тяхната вероизповед, и на своите вярващи в частност. Момент, в който, ако се наложи, трябва да се вземат спешни решения за приспособяване на богослужебния ритуал с цел предпазването на здравето на народа и запазването на мир и спокойствие в обществото.

Настанаха времена на изпитания и свидетелство не само за дълг, отговорност и хуманност, но и за вярата, разумът и мъдростта на всеки един от нас, гражданите на България и верните християни на Българската православна църква и всички деноминации.

По отношение на Църквата и проблемите, които се отнасят до нейната богослужебна практика, свързана с най-великото тайнство – Евхаристията и най-важното за живота на християните – Причастието, е необходимо да бъде проявен здрав разум и адекватни действия, за да може то да бъде извършвано и използвано в извънредни ситуации, в условията на пандемия, война или природни бедствия, по начини предвидени в църковно-каноничните и литургико-пастирски определения и особености.

Древната практика на Църквата познава масовите изтребвания на милиони хора по света, породени от войни, социо-политически проблеми, болести и пандемии. Но Църквата, като хилядолетна пазителка на делото на Иисус Христос, е приспособявала своите ритуали в такива извънредни ситуации. В Православната традиция това е отслужването на Преждеосвещената литургия или подготовката и раздаването на „сухо Причастие“ („запасни Дарове“) на нуждаещите се, болни, страдащи и умиращи християни, което може да се направи и извън храма с пренасяне на Даровете от свещениците там, където се намират вярващите.

Затова дори в момента (в периода на Великия пост) Църквата знае как да се постъпи и трябва да прояви воля и желание да активизира своите свещенослужители в реализирането на този процес.

За незапознатите е необходимо да се изясни, че главната особеност на тази т.н. Преждеосвещена литургия, от една страна и подготовката на „запасните Дарове“ – от друга, се състои в това, че не се извършва същинската Литургия, а вярващите се причастяват с Тялото и Кръвта Христови, осветени на предишна Литургия на св. Василий Велики или св. Йоан Златоуст, отслужена съответно в неделни, съботни или празнични дни, които се подготвят по строго специфичен начин, като се пазят далеч от всички в специални, определени за това съдове – дарохранителници. Според литургико-каноничните изисквания тези съдове се пазят от Църквата строго, в олтара на храма, и не могат да се докосват от никого, освен определените за това свещенослужители, народът няма достъп до тези места. Т.е свещените съсъди и светите Дарове са чисти. Древните свидетелства доказват, че в периоди на обществени трудности, на масови гонения, убийства и болести, християните са правили много елементарно и несложно богослужение, свързано предимно и само с Евхаристията (особено в периода от I – IV век, когато още не била оформена цялостната структура на Литургията), без сложен ритуал и без особени обществени прояви, и то предимно в частни домове. След развитието на общественото богослужение с неговите сложни части, от V век нататък извършване на Литургията в частни домове е забранено и невъзможно, и сега тя се служи само в определените за това места – храмовете.

Но в условия на обективно наложени затруднения, свързани с военни дейстия, масови заболявания, пандемии, гонения и други, поради застрашаване на живота на всички, е било неуместно и неудобно в такава трудна обстановка да се извършва обичайната Литургия (в храмовете) и свързаните с нея обществени църковни богослужения. Това довело и до промяна в практиката за причастяването на християните (особено на болни и страдащи), особено по време на Великия пост, а и в другите постни периоди, само със „запасните Дарове“.

Нека да четем за събитията по време на Първата и Втората световна война, някои храмове е трябвало да бъдат затворени, някои дори са били бомбардирани, много от тях унищожени… Но Църквата е продължила да съществува и до ден днешен помни тези тежки периоди. Със сигурност е имало периоди на ограничаване на богослужението и забрана за неговото извършване, на след това Българската православна църква е успяла да възстанови всичко, според църковния ред и богослужебните правила.

Ако се появи тази нужда, и се наложи ограничаване на събиране на обществени религиозни места (като храмовете) в този момент, не е необходимо практиката да се отменя напълно, а както беше споменато, може да се ограничи, да се премине към подготовка и раздаване на „сухо Причастие“ при спешни случаи и то лично с цел ограничаване на контактите и обществената безопасност, така както лекарите реагират в условията на пандемия. На всяка Литургия отслужвана по време на Страстната седмица на Велики четвъртък се подготвя и освещава такъв допълнителен „агнец“, който да бъде използван в такива спешни моменти. Сега в повечето храмове на България би трябвало да има такива „запасни Дарове“ и епархийските архиереи са наясно с това.

Несъмнено българският народ не е много запознат с тези специфични неща, освен практикуващите християни, които статистически са доста малко, тук не включваме всички онези, които са номинални християни по документ и не се интересуват от тази практика. Т.е. статистически погледнато Църквата има ресурсите да изпълни този свой обществен и граждански дълг за всички нуждаещи се, без да вкарва народа в изпитание на вярата, което е нещо интимно и лично, и без създаване на апокалиптично настроение и паника. Принципът сега трябва да бъде – не народът да дойде в Църквата, а Църквата да иде при народа.

Развитието на богослужебния ритуал е станало с течение на векове и неговото разнообразие, каквото виждаме на Изток и на Запад, е в следствие на обективни фактори, наложени в историята на човечеството – войни, гонения, масови епидемии и пандемия, подобни на условията, в които живее и днешното общество.

Ако трябва да сме искрени спрямо Евангелието, традицията и изворите, Господ Иисус Христос, на Тайната вечеря с апостолите, е използвал най-елементарните елементи, като съдове за Евхаристията – чиния и чаша, които са запазени до ден днешен в традицията (дискус и потир), а всички останали – лъжичката, копието, покровците (кърпите за покриване на причастието) и други, са допълнения, които са били въведени след XI-XII век с цел предпазване от злоупотреба и така са останали до ден днешен, и то само в някои църковни практики, сред които и нашата българската литургична практика, под влияние на византийската.

Т.е. външните елементи (прибори) нямат догматически и каноничен характер, тъй като не са пряко свързани с вероизповедта, която се основава на Евангелските истини, свързвани с догматическите определения на Вселенските и Поместните събори на Църквата по отношение на вярата в Светата Троица, в Иисус Христос, в Светия Дух и т.н., те дори не се отнасят и до веществата (материата, естеството), които се употребяват за извършване на светата Евхаристия – хлябът, виното и водата, а са продиктувани от живота на християните и техните нужди.

Литургичните практики на Църквата са поместни и локални традиции, които могат и трябва да се използват в нормални условия за живот, но в условия на екстремни ситуации и извънредно положение, в което за първи път живеем, Църквата трябва да прояви разбиране и да определи най-добрия начин за своята спасителна мисия в обществото сега.

Дори в условията на невъзможност за участие в богослужението, Иисус Христос дава правилния път при срещата си със самарянката, като казва, че поклонението на Бога трябва да става с дух и истина: „Бог е дух: и тия, които Му се покланят, трябва да се покланят с дух и с истина“ (Евангелие от Йоан 4:24), защото Божията благодат не се ограничава на определено място и в определени географски граници. Така извън стандартите на традицията е и постоянната борба на Христос против фарисеите и техните законнически принципи за живот и вяра, които чели и тълкували буквално Писанието, а не духовно, откъдето идва и християнският призив, според който „съботата е направена за човека, а не човекът за съботата” (Евангелие от Марк 2:27) – т.е. законът е създаден за човека, за да му служи в неговия живот, а не човекът за закона.

Съвременни богослови и духовници от Руската православна църква, от Гръцката православна църква, от Румънската православна църква дадоха своите адекватни позиции и отбелязват, че за Църквата няма безизходици в нейното пастирско дело и духовността ѝ не е еднопосочен път, той се развива и се съобразява с обективните условия. Не външната форма на причастяването е важният момент, а какво място от своя живот отдаваме на Христос и как изпълнаваме Неговото послание сега в съвременния свят. Нашето физическо присъствие в храма е важно, но по-важна е духовната ни връзка с Христос и служението Му. Нашето служение в период на криза днес е като в период на война – случаите на коронавирус в нашата страна нарастват и несъмнено много вярващи са носители на вируса.

Затова проява на висш хуманизъм и човеколюбие, а и на висша форма на вяра, е не да се тъпчем в храмовете, за да покажем колко сме здрави и неподатливи на заразата, а да останем по домовете си – всички ние и особено малките деца и възрастните. Да спазваме точно онова, което нашето правителство и общините са постановили. Нужно е да спазваме всички предписания, които ни дават държавните служители и учените. Нека не излизаме на улицата без важна причина. Това е основание да останем по домовете си в нашата „домашна Църква“, да възстановим връзките с членовете на семейството си, да играем с децата си, да говорим и общуваме помежду си, да се молим и да бъдем в лична връзка с Бога.

Които проявят безразличие към спазването на тези заповеди, безотговорно обикалят по улиците и се срещат с различни хора, те ще причинят страдания и тяхното отношение като християни е безотговорно и пагубно както за душите, така и за телата; и това е явна проява на грях.

По отношение на гражданската позиция на Българската православна църква дойде време, в което наистина трябва да покаже на дело „Во Церкви и Отечеству на пользу“. Българският народ не разбира някои основания и има право да пита и да изисква. Не е достатъчно образован в това отношение, липсва катехизис, липсва мисионерска дейност, липсва съвременна аргументация за живота на християните в това съвременно общество и при кризисни ситуации. Затова би било добре в такива моменти на екстремна духовна нужда всички свещенослужители да излязат от своя богослужебен комфорт, осигурен вътре в храма, и да покажат полезни дела към обществото, както го правят медицинските работници, държавните органи и учителите, които се грижат както за запазване на живота на гражданите, така и за запазване на учебния процес в условия на извънредна ситуация.

Времената са такива и ние трябва да действаме според тях точно за да запазим Христовото стадо живо и здраво.

За съжаление, Църквата, като институция, не е много убедителна в създалата се ситуация. Правят се исторически ретроспекции, хвърлят се думи се в есхатологичното бъдеще… Но свидетелството на вярата не бива да се натрапва. В момента има един факт – има пандемия, проблем при който трябва да се следват правилата, които налага Държавата.

В момента е добре Църквата да се съобрази с Държавата, да бъде в синхрон с нея, за да запази народа, а не да бъде обвинена в нихелизъм и нехуманност. Да се направят богослужебния в тесен църковен кръг и при съответния ред, да се приведе към спазване на църковната дисциплина в условия на духовна война, защото човечеството е в криза, връгът е невидим и Църквата знае какво е това.

В историята има много подобни случаи и винаги е имало разрешение на проблемите, но трябва воля, разум и действия, а не теоретични постановки и проява на духовен егоизъм, които нямат никакво отношение в сегашния момент, особено при извънредно положение в Държавата и по света.

Принципът е: вярвай със сърцето, действай с разума!

Доц. д-р дякон Иван Иванов,

СУ „Св. Климент Охридски“, Богословски факултет,
София, 16 март 2020 г.

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...