Необходимо обяснениеМоже да харесате още...

2 Отговори

  1. Стефан Йорданов Чурешки каза:

    Добре, като темата е била Църквата и обществените очаквания, тогава защо няма материал за комунизма, атеизма и налагането на мистико-епическия култ към силата след 1878 година и блянът за Велика България, в името на който станахме курбан през ХХ век? И какви може да са очакванията към Църквата – репресирани духовници в течение на 45 години, свеждане на представата за Църквата като национален спасител през годините на робствата или владичествата, превръщането на известни храмове и манастири в музей на национално-революционното движение, снижаване на нивото на богословието и религиозните науки,въвеждане на историческия материализъм като свещена догма на българите, която властва и днес в народното съзнание въпреки манифестациите и изявленията на властта колко е важна Църквата, нулева социална, здравна и образователна дейност с всички светски алтернативи на религиозния живот извън мистико-ритуалната дейност. Какви да са очакванията към Църквата – Тя просто няма културен облик и дейност.

  2. Стефан Йорданов Чурешки каза:

    За съжаление анализа на религиозните факти от изминалите 20 години показват надрелигиозни и надполитически културни сходства между делата и словата на БКП и делата и словата на БПЦ. Единствената разлика е, че БКП се позовава на закономерностите на историята за да има властническа легитимност и да се разпорежда надзаконово и неограничено с тоталния ресурс на нацията, докато БПЦ се позовава на своята богоизбаност и на връзката си с Бога, макар че колкото БКП може да докаже, че е избрана от хода на историята, особено в случая на българските исторически автентични закономерности на националното ни развитие, толкова и БПЦ може да докаже връзката си с Бога, което е единственият довод да я поддържаме – всичката друга характеристика и дейност на БПЦ я има в светски алтернативи. За какво ни е БПЦ ако не е във връзка с Бога и не може да издейства от Него благодеяния?
    http://www.bg-history.info/5261/-Za-bulgarskata-civilizacionna-sistema-na-razpoznavane-na-iavleniiata-ot-istoriiata.html