Търновска книжовна школа – симпозиумМоже да харесате още...

1 Отговор

  1. Много мащабна и интересна конференция. Показателно е обаче, че ръководството и кадрите на БПЦ ги няма от списъка с научните доклади с изключение на няколко богослова, чиято квалификация и знание са платени от държавата. Затова е редно да се запитаме – изучаването на старобългаристика е финансирано от държавата, а тя е помощник на православно-славянската идея. Историята, която казва, че християнството е запазило нацията през годините на робствата е финансирана от държавата и от международни институции. Археологията, която с обектите си помага на вярата и променя акцента на историческите изследвания към християнски древности е финансирана от държавата и от международни институции. Къде е тук БПЦ – каква е подготовката на нейните кадри, какви са й библиотеките, какви са й научните изяви и каква е културно-просветната й дейност на фона на държавната такава? За всичко си плаща Държавата, а БПЦ само инкасира вярата на специалистите , които Самичък Бог е призовал да му служат.