„Материалното богатство не е залог за спокоен и богоугоден живот“



Може да харесате още...