Научна сесия за Църковното право и Пастирското богословие в България В рамките на научно-изследователския проект „Развитие на практическото и нравственото богословие в България през ХХ век” предстои провеждането на поредната научна сесия, посветена на проблемите на църковното право и пастирското богословие.

Инициативата е част от научно-изследователската програма на проекта, който се разработва от екип преподаватели и докторанти от Катедра Практическо богословие на Богословския факултет при СУ „Св.Климент Охридски” и ще се проведе на 15 декември 2010 година в сградата на Богословския факултет в София, пл. Св.Неделя № 19. 

Организаторите на академичната дискусия имат за цел да поставят за обсъждане въпроси от областта на историята на църковно-правната наука в България и да очертаят по-главните тенденции и насоки на развитие на пастирското богословие у нас. За тази цел те са се постарали да поканят специалисти и преподаватели по съответните дисциплини от кръга на практическото богословие, които работят в Богословските факултети и Университетите в страната, в които се преподава теология, и да дадат възможност за пълноценна обмяна на научни становища, експертни мнения и споделяне на практически опит по основни въпроси на православната вяра, богословската наука и църковната практика. 

Както и в предишните проведени дискусии основните акценти са насочени към първоизворите на практическото богословие в България, ролята на руските духовници и богослови-емигранти и изследване на приноса на водещите учени и специалисти в съответната област – акад. проф. Стафан Цанков, протопр. Георги Шавелски, проф. прот. Христо Димитров и други.

Една от основните цели на проекта е да се проучат по-задълбочено основните трудове и публикации по съответните дисциплини, да се представи по нов начин научното творчество на основните изследователи и преподаватели в съответните дисциплини и да се популяризират малко известни факти или научни изследвания, които дават стимул за съвременните студенти, докторанти и млади учени и подтикват към нови проучвания или дават нови импулси за творческа и академична работа.

Въпросите от областта на Църковното право и Пастирското богословие не носят само чисто теоретичен и научен характер, макар тяхното задълбочено познаване да изисква безспорна компетентност и много труд, а имат също така и много важно жизнено-практично измерение и непосредствено значение за църковния живот. Обновлението в областта на богословието или разширяването на хоризонтите на богословската наука в сферата на практическото богословие, винаги рефлектират непосредствено върху практикуването на вярата, повлияват духовния живот на Църквата и стимулират обновлението на пастирското и мисионерското служение в днешния свят.

В тази връзка, и поради посочените цели на проекта, са подбрани и темите на докладите на оснвните участници, които имат за цел да се погледне по нов начин към познати теми, да се повдигнат нови въпроси за изследване и да се поставят нови актуални проблеми за обсъждане и дебат. Съдържанието на предложените доклади се докосва не само до историята и традициите на практическото и пастирското богословие в България, но също така има отношение и към съвременните проблеми на духовния живот и служение в нашата Църква. Те представят нови предизвикателства и перспективи за развитие на научно-богословските изследвания в тази област в днешно време и чертаят тенденциите в близко бъдеще. В програмата участват докторанти, православни духовници и учени, които са носители и продължители на българската академична традиция .

 

П Р О Г Р А М А

 

СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

Богословски факултет

 

Научна сесия

„ РАЗВИТИЕ НА ЦЪРКОВНОТО ПРАВО И ПАСТИРСКОТО БОГОСЛОВИЕ В БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ”

15 декември 2010 година

Богословски факултет

 Зала № 8


13.00 – 13.10

Откриване

Встъпителни думи и приветствия на официалните лица

 

ПЪРВА СЕСИЯ                                  ЦЪРКОВНО ПРАВО

 

13.10 – 13.30

Търновският архиепископ Василий – забележителен църковник и недооценен строител на Българската църква

Проф. прот. д-р Радко Поптодоров, Богословски факултет, СУ

 

13.30 – 13.50 

Развитие на образованието и знанията за Църковното право 

Проф. д-р Гълъбина Петрова, Пловдивски университет 

 

13.50 – 14.10

Църковното наказателно право в България – актуални проблеми

Доц. Дилян Николчев, Богословски факултет, СУ

 

14.10 – 14.20

Научното становище на акад. проф. протопр. д-р Стефан Цанков относно трудностите при свикване и провеждане на Вселенски събор

Иван Йовчев, докторант по Църковно право, СУ

 

14.20 – 14.40

„Известие учительное” и влиянието му върху евхаристийната практика на Изток

Прот. Добромир Димитров, Православен богословски факултет, ВТУ

 

14.40 – 15.00

Дискусия по изнесените доклади

15.00 – 15.15

Кафе – пауза

 

 

 

ВТОРА СЕСИЯ                                ПАСТИРСКО БОГОСЛОВИЕ                                  

 

15.15 – 15.30

Протопр. Георгий Шавелский и развитието на Православното пастирско богословие в България

Гл. ас.д-р Ивайло Шалафов, Богословски факултет, СУ 

 

15.30 – 15.45

Пастирско-богословското училище на архиеп. Дамиан (Говоров) в България (1922-1936)

Д-р Юрий Словачевски и гл.ас. Людмила Савова

 

15.45 – 16.00

 Проф. прот. д-р Христо Димитров и неговият принос за развитие на Пастирското богословие в България  

Иво Янев, докторант по Пастирско богословие, СУ

 

16.00 – 16.15

Мисията на православните свещенослужители и духовната просвета на младежите – позиции и дискусии в българския църковен печат

Росен Миланов, докторант, Богословски факултет, СУ

 

16.15 – 16.30

Нови подходи и методи за обучение на енорийските свещеници

Гл. ас. Андриан Александров, Богословски факултет, СУ

 

16.30 – 16.45

Духовно-пастирски грижи на Църквата за хора с увреждания

Йером. Зотик Гаевски, докторант, Богословски факултет, СУ

 

16.45 – 17.00

Дискусия по изнесените доклади

 

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...