Нова магистърска програма към софийския Богословски факултет


Катедра Систематическо и Практическо богословие на Богословския факултет към СУ “Св. Климент Охридски” предлага нова магистърска програма "Религия и образование" със срок на обучение 4 семестъра.

Програмата стартира през зимния семестър на учебната 2008-2009 г. Първият и вторият семестър са предназначени за неспециалисти, а третият и четвъртият – за специалисти.

Програмата предлага задълбочено запознаване с основни богословски и религиозно-педагогически въпроси, т.е. съществените компоненти, които определят обучението по религия – ученикът, учителят, съдържанието, интерактивните средства.

Основните богословски знания, получени в тази програма, ще бъдат базис на учителя по религия за правилната интерпретация на християнската вяра и учение както в отделни истини, така и в цялостен контекст. Тези знания ще помогнат да бъдат обяснявани житейските отношения през призмата на християнската вяра и нравственост, и да дават на обучението по религия научно-богословска ориентация.

Знанията от психологическите и педагогически дисциплини ще помогнат на учителя по религия по-добре да опознае учениците, техния процес на развитие, динамичните групови взаимоотношения в класа. По този начин ще може да им предложи, в зависимост от възможностите за избор, адекватно учебно съдържание. Защото само онзи учител, който знае повече за психичното развитие на учениците, за техните специфични възрастови белези, за вътрешната нагласа на младите хора към религиозните въпроси, за тяхната църковност, за отношението им към вярата, за духовния и емоционално-културен климат в класа, може да разчита на успех в работата си. Това предполага откритост и възможност за адекватно възприемане на житейския свят на учениците и компетентно познаване на материята.

ЦЕЛ: Да се подготвят учители по религия в СОУ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМ: Бакал. степен +диплома с успех мн. добър (4,50)
Неспециалисти: с интервю
Специалисти: бал от дипломата
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Задочна
ФОРМА НА ЗАВЪРШВАНЕ: Защита на магистърска теза за всички + държавен практически изпит за студенти, които нямат педагогическа правоспособност.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Завършилите магистърската програма получават необходимата научно-богословска и религиозно-педагогическа квалификация за преподаване на предмета Религия в СОУ.

За проявяващите интерес към тази програма, повече информация може да се получи в новоизлязлия ”Справочник за ОКС Магистър – СУ 2008/9, ч.1, Хуманитарни науки”

Ръководител на програмата:
Доц. д-р Божидар АНДОНОВ
Тел.: 02/9890115 в. 24
bbandonov@gmail.com

 

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...