Обявиха американска стипендия за византолозиМоже да харесате още...

2 Отговори

  1. Theologia Shumen каза:

    Търсете списание „Свет“, 2011, бр. 6, със статия за ръкоположението на жени в ранното християнство.

  2. Стефан Чурешки каза:

    “(…) И след това чух глас, който друго ми казваше:Исайе, възлюблени мой пророче, иди на запад от най-горните страни на Рим , отлъчи третата част от куманите, наречени българи, и насели земята Карвунска, която опразниха римляни и елини. Тогава аз , братя, по божия повеля дойдох на лявата страна на Рим и отделих третатата част от куманите, и поведох ги по път, насочвайки с пръст, и ги доведох до реката, която се нарича Затиуса, и при друга река, наречена Ереуса. И тогава имаше три големи реки. И населих земята Карвунска , наречена българска; беше опустяла от елини през 130 години. (…)И след погубването на Испора , царя български, нарекоха куманите българи, а по-рано бяха Испора царя езичници и безбожни и в голямо нечестие, и бяха всякога врагове на гръцкото царство през много години.(…)”
    Апокрифен български летопис от ХІв., В:Стара българска литература. Т.ІІІ – Исторически съчинения, С., 1983, с.61
    Този документ противоречи на историографията, направена на база чужди извори.