Програма на конференцията за Рилския манастирМоже да харесате още...

2 Отговори

  1. chingis каза:

    В България заради въвеждането на западната система на образование, наука и култура всъщност много малко се работи по изясняване на принципите и характера на българската религиозност. Неправилно в популярното знание се счита, че в България има езически останки и че народа не е вярващ. Места като Рилския манастир доказват, че българите са силно вярващи хора, с вкус към аскетиката, тайнственото и мистичното знание. Затова по наша автентична традиция знаещият не е само онзи, който може да разпознава буквите и да прави свързани изказвания, каквато всъщност е 80 на сто от по-новата българска „нителигенция“. В нашето разбиране за знание има представа за Божие откровение, за достигане до тайнствени откровения, които с модерния български език и западен смисъл на тълкувание на културологията не могат да бъдат разгадани. Защото е много важно да се разбере смисъла на устното творчество и на народните предания, които пазят спомена и смисъла на християнската философия и житейска нравственост. Затова вещите и материалният свят на Рилската света обител трябва да бъдат разтълкувани в смисъла на българската аскетика, чувство на общност на основата на почит към светците-покровители и търсенето на висше знание и нравствен идеал, заради което е живял св.Иван Рилски според известната книга на световния български историк акад. Иван Дуйчев. Поклонничеството до Рилския манастир пропада, ако на посетителя не са обяснени смисъла и символиката на християнската аскеза и душевната борба със страстите.

  2. Дон Кихот каза:

    „Тайнствени откровения“ от „устното творчество и на народните предания“? Записаният български фолклор, който на практика е мъртъв, произхожда от последните няколко века и е смес от криво разбрано православие и езическа магия. Той е интересен като паметник на едно отминало светоусещане, но нищо повече. Никакво откровение, още повече окултно, няма в него.