Специалност „Теология и социално служение“ се открива в ТърновоМоже да харесате още...

5 Отговори

  1. Ianitca Toneva каза:

    „Служители в системата на Българската православна църква“ Това духовници ли означава, ако не къде учат те, какво е различното?

  2. архим. доц. д-р Павел Стефанов Георгиев каза:

    Че богословието трябва да е и социално ориентирано, няма съмнение, но едва ли такава специалност ще даде подготовка и ще осигури реализация на младежите. БПЦ с отделни изключения нехае за такава дейност, а държавните социални заведения изискват друг тип специалисти. За целта има много по-профилирана и по-задълбочена Социална педагогика и медицинска Психиатрия.

  3. Не виждам в системата на обучение на тази специалност разработка на човеколюбие, състрадателност, съпричастност, милосърдие и заангажираност с проблемите на ближния. Сериозните култури, които са християнски, като френската, например си дават сметка за възпитанието на чувствата , което е много сложно, още повече, че в България има една неконтролирана национална емоция, която заедно с ниската грамотност и слабата култура на българите е напомпана с грандомания, най-вече чрез целеви факти и целева интерпретация от свода на историята. И честно казано, много ми е смешно, защото тъгата, натрупана вследствие на придобитото познание ми носи печал, както се казва и в Библията, а тази печал избухва в нездрав смях. Европа каза, че нейните основи са гръцката култура, римското право и идеите на Просвещението. Така православието, славянобългаризма и националната идея, т.е. устоите на националната ни идентичност отпадат. Никой, нито „народната“ БПЦ, Атака и ВМРО не казаха нищо за това заявление

  4. В България липсва разбиране за провала на комунизма. Комунистите учат, че са избрани от хода на историята да управляват и да разполагат с целия ресурс на населението, което е мобилизирано до крайност за построяване на светлото бъдеще. Затова комунизмът има претенциите за научност и историческите разработки, в това число тесни специализации, докторантури, целеви исторически изследвания и популярни представи доказваха правото и легитимността на БКП да бъде всичко в България. Същевременно обаче в областта на науката се даваха скромни теми и заглавия за придобиване на научна степен, като се следеше главно за идеологическа чистота и вярност към Партията и народа, защото всички официални зулуми в България се правят в името на народа. Така комунистическите учени станаха нискокачествени и на практика партийните функционери не можеха да се справят нито с противниковата идеология, нито с настроенията сред хората. За жалост същото и в БПЦвж. темата и обема на доктората на митрополит Кирил.

  5. Характерното за разработването на перспективния модел на вярата навсякъде по света е търсенето на връзка между наука и религия. Това положение изисква от хората, които са се посветили на религията да имат реална представа за истинската наука, с реални научни титли и познания на принципите на научното дирене. Руската и българската религиозна позиция е да се търсят чудеса, божии знамения, да се говори за духовност, която е от сферата на невидимия свят и много трудно се поддава на проверимост освен от опита на историята и идеите за духовност, популярни сред населението. Има обаче научно проверими неща, които могат да докажат божественото присъствие в свещеника, ако то е факт. Например според православните св.причастие става Божия кръв. Ако биохимически анализ потвърди промяната на съставките на виното и хляба след претворяването от попа, тогава е ясно. Естествено може да има Божие тайнство, но известните биохимически съставки могат да дадат неопровержимо доказателство за вярата.