Българската Православна Църква в помощ на хората с увреден слухИме на получателя: Фондация „Подкрепа на хората с увреден слух”
Лице за контакт: Татяна Тодорова
Тел., ел. поща: 0888 366 362, 02 957 50 39; f_phus.ngo@abv.bg
Сума: 1405 лв.
Година: 2004

Описание: Запознаване на свещеници от всички софийски енории с особеностите на комуникацията и поведението на хората с увреден слух с цел подобряването на възможностите за общуване на Църквата с тази група хора от нашето общество. Проучване на фондация „Подкрепа на хората с увреден слух” показва, че над 90 % от хората с увреден слух нямат реални представи за същността на православната вяра и начин на живот и не посещават храмовете поради невъзможност да общуват с православното свещенство.

По данни на Министерството на труда и социалната политика хората с увреден слух в България са около 15 000, от които 3 000 са в София. Това са хора с нормални физически и интелектуални способности, но с ограничени комуникативни възможности. Реализирането на този проект им дава възможност да се запознаят с християнския морал, култура и идеали. Възможно е продължение на проекта за обучаване на свещеници от цялата страна.

Коментари

коментара

БЛИЗКИ ТЕМИ: