Списание „Духовна култура“

duhovna-kulturaМатериалите в тази страница са сканирани и обработени като част от дейностите по програма „Студентски практики“ на Министерството на образованието от студенти в Православния богословски факултет на Великотърновския университет.

Духовна култура, бр. 1-2, 1920 г. >>>

Войната и културата, прот. Стефан Цанков
Руски боготърсители, Н. Мински
Самоцел на личността, Д. Лазов
Идейност в образните изкуства, Свещ. Ив. Гошев
Модерната критика на Библията, Ив. С. Марковски
Два литературни паметника за съборното управление на българската църква в старо време, М. Генов
Как е бил разрешен българския църковен въпрос в 870 г., В. Н. Златарски
Литературно образование и възпитание в нашите училища, Вел. Йорданов
Фудулеску – драма в пет действия от В. Друмев, Г. Ст. Пашев
И близко, и далечно, А. Феодоров
Един спомен за издаването на фермана за Екзархията, Варненски и Преславски митрополит Симеон
Великаните на духовното ни освобождение, Ив. Ев. Гешов
По издаването на фермана
Иларион Ловченски и църковният въпрос, Тома Васильов
Иконом Константин А. Дъновски, Д-р П. Ников
Книжовен преглед, Ив. С. Марковски

Духовна култура, бр. 3-4, 1920 г. >>>

Характерът на модерната култура, Прот. Стефан Цанков
Руски боготърсители – С. Н. Булгаков, К. Юриев
Л. Толстой и Ф. Ницше
Историческите дела на философията, Вл. Соловьов
Иван Екзарх, М. Генов
Пренасяне тялото на св. Ивана Рилски от Търново в Рила, 1469 г., Владислав Граматик
Едно неизвестно досега писмо на Неофит Бозвели, Ат. Шопов
Екзарх Антим I, Архим. Илия Николов
Дякон Васил Левски в Цариград, Д-р Хр. Стамболски
Яков Крайков, български печатар и книжар от XVI век, Проф. Б. Цонев
Етиката на св. Василий Велики във връзка с древната морална философия, Архим. д-р Антим Шивачев
Фудулеску (продължение от бр. 1-2 от 1920 г.)
Моята опитност, Васил Узунов
Картини и мечти
Задгробно писмо, А. де Сегор
Андерсеновата Психея, Julius
Книжовен преглед
Отзиви: Правителството и Софийската духовна семинария

 Духовна култура, бр. 5-6, 1921 г. >>>

Движение за сближение и обединение на църквите, Прот. Стефан Цанков
Душа и тяло, Анри Бергсон
Съвременната борба за мироглед, Ив. С. Марковски
Естетически, морални и религиозни елементи в П. П. Славейковата поезия, Свещ. Ив. Гошев
Българската църква и светската власт, М. Ив. Маджаров
Картини и мечти, Astra Kid
Книжовен преглед

 Духовна култура, бр. 7-8, 1921 г. >>>

Женевската конференция за съединение на църквите, Прот. Стефан Цанков
Въпросът за свободната воля според Анри Бергсон, Ив. Йотов
Наблюдения и заключения, Д-р Тодор Янков
Устройство на българската мисъл в обществения печат, А. Теодоров-Балан
Дякон Васил Левски, Д-р Хр. Стамболски
Една поправка, която се налага в днешните наши служебници, Д. Ласков
Митрополит Климент и Стефан Стамболов, Тома Васильов
Книжовен преглед

Духовна култура, бр. 9-10, 1921 г. >>>

Христос. Публични лекции от Ернест Навил

Духовна култура, бр. 11-12, 1922 г. >>>

Изкупление и вяра в Христа според Кант, Иконом д-р К. Ценов
Русия и Екзархийското дело през 1896 г., Ат. Шопов
Петър Дънов и неговото учение, Д. Т. Ласков
Човешката мъдрост и Премъдростта Божия, Георги В. Флоровски
Книжовен преглед

Духовна култура, бр. 13-14, 1922 г. >>>

Дъновизмът от социално гледище, Н. Православов
Развитие и упадък на демократичните идеи, К. Стоянов
Протестантите в България
Разговор на един бесарабски българин, А. П. Стоилов
Отец Сава Стефков, Ат. Шопов
Търновският митрополит Климент и неговата реч пред съда на 10.7.1893 г., М. Москов
Църква и държава, Хр. Гяуров
Книжовен преглед

 Духовна култура, бр. 15, 1922 г. >>>

Доблестни архипастири, Хр. Попов
Нравствено разложение, Г. Ст. П-в
Из детинството на д-р Ст. Чомаков, Ат. Шопов
Константин Костенецки, Д. Пухлев
Комунизъм и християнство, Архимандрит Панарет
Християнското семейство в първите векове, Проф. Д. Левитски
Старобългарският книжевник и неговата книга, А. Теодоров-Балан
Мария Магдалина, Любозар Чолаков
Учението на учителя Дънов, Л. Чолаков
Книжовен преглед

 Духовна култура, бр. 16-17, 1923 г. >>>

Християни ли са Петър Дънов и неговите последователи, М. Калнев
Социализъм, Архимандрит Панарет
Обръщане на Савла, Фр. Фарар
За речта на Търновския митрополит Климент (В. Друмев), Г. Ст. Пашев
Нравственост и нравствена оценка, Г. Ст. П-в
Царска Русия през голямата война,
Към правилната оценка на Р. Жинзифов, Проф. д-р Ст. Младенов
Метафизиката – задача и полза, Архим. А. Ш-в
По море, Баронеса М. А. Годин
Фрагменти, Д-р Густав льо Бен
Пред прага на новия ден
Франческо Нити: „Европа без мир“ и „Упадъкът на Европа“, К. Стоянов
Религията и смисълът на живота, В. Джемс
На какво земеделска Дания дължи своето благоденствие, Петър Чолаков – Зарин
Есенни листа, Баронеса М. А. Годин
Книжовен преглед

Духовна култура, бр. 18-19, 1923 г. >>>

Науката, религията и човешкото благоденствие
Св. св. Кирил и Методий и най-ранният старобългарски номоканон, С. С. Бобчев
Днешна Палестиня, М. Ив. Маджаров
Съкровищата на старата българска книжнина, Проф. Ст. Младенов
Значението на св. Ивана Рилски за някогашните и днешни българи, К. Стоянов
Новото време и етиката на П. А. Кропоткин, Г. Ст. Пашев
Семейното и социално положение на древнобиблейската жена, Ив. С. Марковски
Движението и Съюзът за международно приятелство чрез църквите, Протопрезвитер Стефан Цанков
В сянката на дъновизма
Иисус в историята, Leonce de Grandmaison, S. J.
Апостол Павел в Атина, Фр. Фарар
Книжовен преглед

 Духовна култура, бр. 20-21, 1924 г. >>>

Нравствено възстановяване и образователна система, Видински митрополит Неофит
Раковски неговото време, Д. Т. Страшимиров
Ролята на Англия при нашето освобождение, М. Ив. Маджаров
Документи за биографията на Илариона Макариополски, А. П. Стоилов
Социалният дух на християнството
Богословското училище в Лесковския монастир, Ив. П. Церов
Данъчната система на средновековните ни монастири, Д-р Иван Сакъзов
Една знаменита реч на Търновския митрополит Климент (В. Друмев), Г. Ст. Пашев
В борбата на живота, стихове
Психофизичният материализъм и неговите недостатъци, Ив. Снегаров
Книжовен преглед

Духовна култура, бр. 22-23, 1924 г.

Човешко достойнство и нравствено добротворство
Ролята на Англия при нашето освобождение, М. Ив. Маджаров (продължение)
Психофизичният материализъм и неговите недостатъци, Ив. Снегаров (продължение)
Нещастието на българската литература, Р. Чолаков
Светлината на Изток

Духовна култура, бр. 24-25, 1925 г.

Семейството и религията
Царят-Освободител за българския черковен въпрос, Проф. С. С. Бобчев
Родолюбието на българите и черквата „Св. Стефан“ с народния при нея метох в Цариград, Архим. Антим Шивачев
Произходът на християнството в дунавските провинции, К. Стоянов
За войната, Николай Бердяев
Антицърковни движения в България през XIII и XIV векове, Д. Цухлев
Поп-Методиевий летописен разказ за потурчването на Чепинските българи, Р. Чолаков
Н. Н. Глубоковски
Любен Каравелов, Д. Т. Страшимиров
Основите на бъдещата държава, Ив. Георгиев
Книжовен преглед

Духовна култура, бр. 26-27, 1925 г.

Тържествата в Букурещ по случай тронясването на ромънския патриарх д-р Мирон Кристя, Видински митрополит Неофит
Иоан Геометър и византийската култура на негово време, К. Стоянов
Монастирското стопанство през турско време, Д-р Иван Сакъзов
Английски богословски мнения за теософията и спиритизма
Генерал И. П. Липранди за българите и другите балканци, С. С. Бобчев
Място, зачатъци и развой на старата философия, Архим. д-р Антим Шивачев
Старокатолицизмът и X-ят международен старокатолически конгрес в Берн (2-4 септември 1925)
Към „Царят Освободител по българския черковен въпрос“, Д. Уста-Генчев
Книжовен преглед

Духовна култура, бр. 28-29, 1926 г.

Два типа интелигенция, Видински митрополит Неофит
Интелектуалното начало и материята (апологетична бележка)
Християнството и правовата култура, Е. Спекторский
Защо Толстой не разбира Христа?
Материалистичните основи на нравствеността и тяхната несъстоятелност, Г. Ст. Пешев
Исторически свидетелства за най-стари следи на християнството в Балканския полуостров и у българите преди цар Бориса, Архим. Антим Шивачев
Няколко бележки за Боянския говор, Р. Чолаков
Брачното право на Охридската архиепископия в XIII век (при архиепископа Димитър Хоматиан), Ив. Снегаров
Книжовен преглед

Духовна култура, бр. 30-31, 1926 г. >>>

Едно религиозно и културно-духовно тържество
Брачното право на Охридската архиепископия в XIII в.  (при архиепископа Димитър Хоматиан), Ив. Снегаров (продължение)
Английски богословски мнения за теософията и спиритизма
Антицърковни движения в България през XIII и XIV векове (продължение)
Митрополит Климент Търновски, Юрд. Трифонов
Книжовен преглед

Духовна култура, бр. 32-33, 1926 г. >>>

Понятие и същност на религията, Д-р Христо Н. Бояджиев
Бележки за езика на Паисия Хилендарски, Р. Чолаков
Към историята на Софийската митрополия през XVII век, П. Мутафчиев
Стенописите за св. Кирил и Методий в базиликата св. Климент в Рим, Вл. Филипов
Взаимодействието между Римската империя и християнската Църква, К. Стоянов
За молитвените събрания, мъченичеството и ересите у първите християни, Архим. Антим Шивачев
Философия и живот, Иван Илин
Книжовен преглед

Духовна култура, бр. 34-35, 1927 г. >>>

Междуцърковните конференции и Българската църква, Протопрезвитер Стефан Цанков
Понятие и същност на религията (продължение), Д-р Христо Н. Бояджиев
Материалната култура на средновековната ни църква, Д-р Ив. Сакъзов
На Божи гроб преди 60 години, Мих. Ив. Маджаров
Григорий Синаит, Д-р В. Сл. Киселков
Книжовен преглед

Духовна култура, бр. 36, 1928 г. >>>

Последната сесия на Висшия учебен съвет
Славянските народи и християнската Църква
Архиепископ Йосиф Соколски в Холм, Ст. Станимиров
На Божи гроб преди 60 години, Мих. Ив. Маджаров (продължение)
Антицърковни движения в България през XIII и XIV векове (продължение от кн. 30-31)
Стенописите за св. Кирил и Методий в базиликата св. Климент в Рим, Вл. Филипов (продължение от кн. 30-31)
Книжовен преглед