Автор: Андрей Романов

Къде е труженикът?

Някога в Родината се водеше «битка за хляба». Хората, заети с най-необходимата професия, пълнеха хамбарите с реколтата, за което рапортуваха пред цялата страна. Освен това Родината си имаше и героични «трудови делници». През тях...

Притчата за десетте девици

Една от многото притчи, които Спасителят разказва на Своите слушатели, е притчата за десетте девици. Тя е актуална за всички времена, за всички християни, които копнеят да спасят душите си. Тя призовава за внимание...

Стъклените очи на Индия

Прах Сядай, Теодуле. Дай да поседнем двамата, да си починем от прахоляка. Питаш на какво да седнем? Ами че направо на пътя, на прахта. На онова, което отдавна вече седи върху нас, на тази...