Категория: Беседа

Потъва ли корабът на Православието

Източник: Църковен вестник, 6 февруари 1998 Ситуацията в Православната ни църква понастоящем може да се оприличи с обуреваем кораб в развълнувано море. Уплашените пътници мислят, че няма надежда за спасение и излизане на спасително...

За Творението и Спасението

Източник: Православие и ислам Ние можем донякъде да си представим изумлението на тварите, възникващи от небитието и срещащи Божията любов, ако си припомним гл. 9 на Евангелието от св. Йоан за Слепородения. Човекът бил...

Проповед за Преображение Господне

  В есента на живота си човек би могъл да се изкачи по планината на молитвата, за да застане близо до Бога, там, където ни е „добре да бъдем”. По това време по-често се...

Дарът на Петдесетница

Има три особено впечатляващи значения, в които се проявява полученият на Петдесетница Дар-Утешител. Първо: Той е дар, предназначен за всички Божи люде (Деян. 2:4-5). Дарът или харизмата на Светия Дух не се дава единствено...

Денят на Светата Троица

Празникът Петдесетница е денят на явяването на Божия Дух в Църквата. Бог Отец полага нейните основи още в Стария Завет; Синът-Логос я създава, въплъщавайки се на земята; Духът действа в нея. Затова празникът на...

Петдесетница

След възкресението и възнесението на Христос Неговите ученици се събират в Иерусалим, където „те всички прекарвали в молитва” (Деян. 1:14). Това събрание обаче все още не представлява Църква, а просто група от изплашени и...

Слово за Рождество Христово

Източник: Енорийски бюлетин Покров, декември 2001 г. В името на Отца и Сина и Светия Дух, амин. Намерихме Месията, което значи Христос. Йоан 1: 41 Намерихме Месията! Брат на брата, апостол на апостола, първозваният...

Слово за Възнесение Господне

Да се веселят небесата и да тържествува земята! (Пс. 95:11). Защото Иисус разруши преградата, що беше посред, както казва Павел (Еф. 2:14), Бога и човешкия род, въдвори мир и събра в едно небесното и...

Неделя на Разслабения

Отново и отново, година след година, в църквата се четат едни и същи евангелски откъси. И когато се повтарят, пред мен застава въпросът – какво направи ти, за да не останат тези откъси от...

Неделя на св. Тома

Днес почитаме паметта на св. апостол Тома, запомнен от всички като човекът, който се усъмни във възкресението на Христос, когато другите ученици му разказаха за него. И рядко си задаваме въпроса, кой е бил...

Неделя на жените-мироносици

Во имя Отца и Сина и Светаго Духа. Все още сме огряни от радостта на Христовото Възкресение, и на моменти ни се струва така странно, че не всичко наоколо грее с тази радост: грее...

Пасхалната радост

  ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!Още веднъж ни беше съдено да доживеем този празник на празниците и тържество на тържествата. Още веднъж ни се предлага да приемем в себе си радост, която няма равна на земята, светлина,...

За Кръста

Източник: Тавор Където и да съм – в уединение или сред хора, светлина и утешение се изливат върху душата ми от Христовия кръст. Грехът, който е завзел цялото ми същество, не престава да ми...

Божията Майка

Църквата признава в личността на пресвета Богородица единственото творение в лоното на целия създаден от Бога свят (материален и духовен), в което напълно е достигната крайната цел на тварното битие: всесъвършеното единение с Бога,...

Кръстът

Пилат, римският прокурор, при когото завели арестувания, бичуван и заплюван Христос, заявил: „Аз не намирам никаква вина у Този Човек“. Но това твърдение още по-силно предизвикало тълпата. Тя закрещяла: Разпни Го! Разпни Го! Христовият...