Категория: Критика

Списание „Християнство и култура“. Пред лицето на въпроса

Списание “Християнство и култура” се появи тъкмо когато се чудех как ще се справя. Сега, когато прочетох шест броя от неговото съдържание, отново се чудя как ще се справя, този път с евентуалния коментар...

Религиозното чувство в българската лирика

Ние нямаме религиозна лирика, макар да се срещат в нашата поезия религиозни мотиви. В своето 50-60 годишно съществуване българската литература не е дала нито един лиричен или епичен поет, в чието творчество главна ос...

Човечеството като блуден син

Странстване, завръщане, изкупление в поезията на Борис Христов. Из книгата „Смърт не може да има: в лирическия свят на Борис Христов”, Слово, 1996 г.

Православието в някои детски религиозни творби от български автори

Едно съвременно схващане, скрито водещо до помътняване на съзнанието за Православието като Христово и вселенско, е неговото разбиране предимно като религиозно-културен пласт в народното ни съзнание, който се изчерпва с историческите си форми и...

Антропология на светото безумие

Може да изглежда странно защо един поляк се е наел да изследва явление, типично за православната църква – с корени във Византия и с особено патетично разпространение в руското общество. Може да ни се...

Религиозната поезия на Сергей Аверинцев

Поезията като “функция” от филологията – при Аверинцев има поне двояк смисъл. Когато младият Вячеслав Иванов подава в ръцете на своя духовен учител и кумир Владимир Соловьов – малко преди смъртта му – първата...

Юго – тревожният гений

Когато Андре Жид е запитан кой е най-великия френски поет, той отговаря: "Виктор Юго, уви!" Действително Юго никога не се ползва с безрезервното одобрение на литературните критици, които го смятат едва ли не за...

Нови хоризонти за философската византинистика

В наши дни се забелязва растящ интерес към византийската философия. Съвсем особен фокус на изследователското внимание образува византийският томизъм, играл формозадаваща роля през последните повече от сто години на същински византийския културен период. Един...

За Бог след концлагерите и в диалог с другите

Източник: в-к Култура Автор: Калин Янакиев Заглавие: Богът на опита и Богът на философите. Рефлексия върху богопознанието Издателство: Анубис София, 2003 Новата книга на Калин Янакиев си поставя задачата да разкрие в какво се...