Категория: Медии

Лицата зад Кръста

Източник: в-к Култура Стълб и крепило на истината (I Тим. 3:15) Има мнозина и непокорни, празнословци и измамници […], на които трябва да се затулят устата: те развалят цели домове, учейки на онова, що...

Църквата и медиите

Обзор на основните моменти в работата на Международната православна конференция на тема "Сътрудничеството на Църквата и медиите", проведена от 9 до 11 ноември 2004 в Софийската духовна семинария "Св. Иван Рилски" . Източник: в-к...

Димитър Спасов: Църквата присъства и преобразява света по възможно най-реалния начин

Източник:  В начало бе Словото Работата със средствата за масова инфирмация като възможност за православно свидетестлво бе темата на конференцията "Сътрудничеството на Църквата и медиите", която се проведе на 9 – 11 ноември в...

Църквата в информационната епоха

Преди всичко искам да поставя два въпроса: защо информацията дава име на съвременната епоха и съпоставими понятия ли са Църква и медии? В информационната епоха медиите са основен инструмент. Тяхната сила е съпоставима с...

Православие и журналистика

Православният възглед за журналистиката не бива да се отличава от православния възглед за света, живота и смъртта. Православната Църква не упражнява някаква определена политика, за да направи вярата си привлекателна за вярващите. Вярата не...

Споделете в социалните мрежи