Категория: Право

Православието и правата на човека

Доклад на богословските събеседвания между РПЦ и Евангелическата църква на Германия В настоящия доклад се прави опит за набелязване на възможните пътища за разглеждането на правата на човека през призмата на християнската сотириология. Главният...

Законът за досиетата – какво следва по-нататък

С огласяването на първата официална информация за агентурна принадлежност на член на Светия Синод към структурите на бившата Държавна сигурност и репресивния апарат на бившите комунистически тайни служби, е логично да си зададем въпроса:...

Религиозната свобода – дилемата на европейска България днес

  Източник: Дума В последно време някои политици и най-вече държавни служители се произнасят по въпроса колко лошо е, че няма изискване за минимален брой на членовете, необходим за регистрация на вероизповедание. Защитниците на...

Предизвикателствата пред религиозните общности в България след влизането в Европейския съюз

Източник: Свобода за всеки Вече повече от четири години Законът за вероизповеданията (ЗВ) урежда правото на вероизповедание в страната и в противовес на  твърденията на най-яростните му критици той се оказа добър закон, който...

Светогорското аватон (забрана за достъп на жени)

Един повърхностен поглед би могъл да ни доведе до извода, че забраната за влизането на жени на атонска територия противоречи на принципа за равенство и/или представлява ограничение на личната свобода. Двата принципа за свобода...

Законовата рамка на свободата на религията

Източник: Свобода за всеки Политическите промени от 1989 г. в България премахнаха наложените от комунистическия режим ограничения в сферата на религиозните права и свободи, което доведе до преоткриване и преосмисляне на духовните и моралните...

Собствеността в каноничното право

Църквата е Божие учреждение на земята. Общество от верующи. Като обществен организъм има свои точно определени закони, с които се установяват отношенията между нейните членове. Съвкупността от тези закони ни дават каноничното право.

Коя собственост е неприкосновена?

Всяка дефиниция в цивилното право е опасна.  Яволен – римски юрист (І.ІІ в.) Разумното на собствеността се състои не в удовлетворяването на потребностите, а в това, че се снема простата субективност на личността. Едва...

Човешките права: универсалното и специфичното

Откъс от доклад на Митрополит Кирил Смоленски и Калининградски, изнесен на конференция, посветена на религията в модерната система на международни отношения30 септември, 2005 г., Петербург Уважаеми участници! Социалните науки отдавна са достигнали до общото...

Свободата – за какво ни е?

Публикувано по: "Под слънцето на сатаната", изд. София – С. А., 20005. Свободата – за какво ни е? По същия начин би могло да се каже: Франция – за какво ни е? Швейцария –...

Престъпление и наказание

Лешек Колаковски (роден през 1927 г. в Полша) е професор във Варшавския университет до 1968 г., когато заради нелоялност към тогавашната власт му е отнето правото да преподава. Напуска Полша и става един от...

Възмездие и нравствена отговорност

Източник: сп. Мирна, бр. 13 Бог призовава човека към отговорно отношение към живота. Всичко, което се осъществява от човека в плана на ценностната ориентация и в областта на нравствения избор, в сферата на междуличностното...