Категория: Философия

Философско-правовият възглед на Иван Илин върху проблема за нравственото оправдание на насилието в борбата със злото

В недрата на християнската култура въпросът за съпротивлението срещу злото със сила се явява един от най-сложните въпроси на религиозното съзнание.

За смъртната присъда

Никой запознат с този въпрос, даже сред най-горещите привърженици на смъртната присъда не може, защитавайки необходимостта й да приведе дори най-малкия факт, който би доказал, че отмяната й е довела след себе си увеличение...

Великият сциентистки мит

Всяка култура има собствени разбирания, собствени митове, които на хората даже не им идва наум да поставят под въпрос. Нещо повече – те често не разбират, че мисленето им е подвластно на тези митове....

Християнски философски рефлексии

Отворено писмо-отговор до един все още колебаещ се във вярата познат Уважаеми г-н Х, във връзка с повдигнатите от вас въпроси относно някои проблематични за вас тези относно Личността на Иисус Христос и някои...

Има ли Бог и тъмна страна?

Карл Густав Юнг е сред изследователите на човешката душа, които отделят особено внимание на въпроса за ролята на религиозната вяра в психичния живот на човека. Той разглежда значението на религията не като проекция на...

Вяра и дела

Основна и отличителна характеристика на християнина е вярата. Християните са „повярвалите“[1] . А християнството е преди всичко „вярата“[2] . Именно чрез нея вярващият поверява себе си на Бога, включва се в живота на Божията...

Въплъщение и Изкупление

„Словото стана плът”: в това се заключава висшата радост на християнската вяра. В това е пълнотата на Откровението. Същият Въплътил се Господ е съвършен Бог и съвършен човек. Истинското значение и основната цел на...

Тайната на Божието въплъщение

Ако Бог беше на земята в Своето божествено величие, човекът не би могъл нито да Го види, нито да Го разбере. За да Го вижда, трябва да има други, не човешки очи, за да...

За астрологията

За Божия град V книга II глава Какво разбира човек под „съдба”? Когато хората чуят тази дума, съгласно обичайната й употреба я разбират като влияние на конкретното разположение на звездите в момента, когато някой...

Кантовото доказателство за Божието битие и безсмъртието на душата

Според Имануел Кант всеки, който е проникнат истински, дълбоко и цялостно от моралния закон, трябва необходимо да стигне чрез него до вярата в съществуването на Бога и своето лично безсмъртие, т.е. до религията. Тези...

Апофатичният Изток

Ако православното богословие се характеризираше от едно-единствено течение, то това със сигурност би било апофатичната ориентация на цялостния богословски поглед. Цялото истинско православно богословие е в корена си апофатично[1]. Апофатизмът е „основополагаща характеристика на...

Предопределение и свобода

Едни от най-трудните за съвместяване идеи са тези за всемогъществото на Бога и свободата на човека. Ние, хората, твърде лесно забравяме, че сме творения, поставени в свят, сътворен от нищото. Увлечени в живота си,...

Медитацията на Изток и на Запад

Думата “медитация” идва от латински – meditatio – и означава: напрегнато (в смисъл интензивно) мислене, разсъждение, обмисляне, съзерцание, духовна самосъсредоточеност, духовна концентрация, мисловна подготовка, упражнение, т.е. концентрация върху духовните аспекти на битието, чрез самоабстрахиране...

Божиите заповеди като божествени енергии

Божиите заповеди заемат централно място в християнската етика. Нравственият живот на християнина се развива чрез изпълняването на Божиите заповеди. Божиите заповеди изначално присъстват като божествени слова или божествени волеизявления, насочени към човека, и изискват...

Раждането на личността

Древният свят не познава личността. Дори и днес културите, които са слабо засегнати в своите фундаментални мирогледни основи от влиянието на европейско-християнската сфера, трудно могат да разберат това понятие, още по-малко – да се...

Споделете в социалните мрежи