Category: Философия

Аскезата – път към раждането на новия човек

Д-р Цветелин Ангелов е завършил философия и теология в Софийския университет. Докторската му дисертация е посветена на връзките между философията на Кант и християнската теология. Сред научните му интереси са религиозната философия, етиката и...

Завистта

Добрите и злите сили влезли в дома на човека и му донесли своите дарове. Най-лошият “подарък”, който получил той била завистта. Докато са на земята хората са длъжни да живеят в съгласие, да намират...

„Елате да видите как умира смъртта“

Съвременната евроамериканска култура създава отрицателен възглед върху екзистенциалния въпрос за смъртта. Ще илюстрираме тази теза с работния облик на едно погребално бюро в САЩ. Очебиен е опитът то по нищо да не се различава...

Ipsa philosophia Christus

Източник: Изида Акростих „Христос е самата философия“ – това самоопределение на философията достига до нас чрез просветлената в Христос органико-синтетична средновековна менталност. То е самоопределение, което определя, събира (разбира) възможните определения на философията, защото...

Патриарх Фотий

Източник: Ресурси по философия Темата на настоящата дипломна работа е учението на константинополския патриарх Фотий за първата философия и за метафизичните експликации в основните му произведения. Най-напред бих желал да обясня защо се занимавам...

За Възкресението Христово

Източник: Палитра Чудесата са дела Божии, които са дадени на човека. Възниква обаче още и следният, вече последен въпрос: могат ли тези дела в тяхната отделност да бъдат отнесени към някакво общо и единно...

Свобода и воля

Дипломна работа към Департамента по философия и социология на Нов български университет Предлаганата на Вашето внимание дипломна работа е резултат от търсенията ми в областта на науките за човека и желанието ми да извлека...

За фанатизма, ортодоксията и истината

Източник: Палитра Темата за фанатизма, свързана с привързаността към ортодоксални учения, е много актуална. Историята е ритмична, в нея играе огромна роля редуването на психическите реакции. И ние навлизаме в ритъм, в който преобладава...

Чудото

Източник: в-к Култура В светогледа на теизма чудото означава снемането от волята на всемогъщия Бог – Творец положените от същата тази воля закони на природата, с което за човека зримо се проявява стоящият зад...

Постсекуларното пробуждане на философията

Самоубийствените атентати от 2001 г. се оказаха и присъда над прибързаната теза за победоносния ход на секуларизацията. Но извънредността на медийното им битие, както и последвалото ги сливане на религиозна и милитаристка реторика, претовариха...

Homo Altus 2 – светецът vs свръхчовека. Християнската антропология у нас

Източник: ЛитерНет "Който е в Христа, той е нова твар" (Ап. Павел, ІІ Кор. 5: 17). "Християнският свят издигна идеала на светеца, т.е. на цялостното преобразяване и просветляване на човека, появата на новата твар,...

“Позитивното” знание и метафизиката

В съзнанието на мнозинството от хората днес думата "вяра" има един много конкретен смисъл: тя означава приемане на нещо като истинско и полезно без проверка, и в частност съгласие с някаква теория или учение,...

2000 години християнска култура

  Анализът на християнската култура и особено на културата на ХХ столетие сочи, че ние сме пред прага на някакъв глобален преход в едно принципно различно качество, по-точно – твърде отдавна вече се намираме...

Причина и следствие в Православието

Един от фундаменталните принципи, отличаващи учението на Православната вяра от останалите философски системи, както и от редица неправославни вероизповедания, е концепцията за каузалността, т.е. за причинно-следствената връзка. Отстрани хората са склонни да наричат нашата...

Нашите приятели светците

Те­зи го­ле­ми съд­би, по­ве­че от всич­ки дру­ги, се из­плъз­ват от ка­къв­то и да е де­тер­ми­ни­зъм: те си­я­ят и из­лъч­ват бля­съ­ка на сво­бо­да­та. Пи­там се, да­ли ако отец дьо Фуко1 лич­но ме бе­ше по­мо­лил да...

За прогреса

Източник: Списание за християнска духовна култура "ДАР", бр. 1, 1991 г. В метафизиката на историята идеята за прогреса е централна идея. От края на XVII век и през целия XIX тя играе решителна роля...

Споделете в социалните мрежи