Категория: Философия

Идейни системи за произхода на света

От днес на книжния пазар е новата книга на ИК Омофор "Вяра и наука". [поръчай] Вдъхновен от мисълта на Блез Паскал: „Природата пред едни разкрива величието на Твореца, а за други го скрива“, Валентин...

Аскезата – път към раждането на новия човек

Д-р Цветелин Ангелов е завършил философия и теология в Софийския университет. Докторската му дисертация е посветена на връзките между философията на Кант и християнската теология. Сред научните му интереси са религиозната философия, етиката и...

Завистта

Добрите и злите сили влезли в дома на човека и му донесли своите дарове. Най-лошият “подарък”, който получил той била завистта. Докато са на земята хората са длъжни да живеят в съгласие, да намират...

„Елате да видите как умира смъртта“

Съвременната евроамериканска култура създава отрицателен възглед върху екзистенциалния въпрос за смъртта. Ще илюстрираме тази теза с работния облик на едно погребално бюро в САЩ. Очебиен е опитът то по нищо да не се различава...

Ipsa philosophia Christus

Източник: Изида Акростих „Христос е самата философия“ – това самоопределение на философията достига до нас чрез просветлената в Христос органико-синтетична средновековна менталност. То е самоопределение, което определя, събира (разбира) възможните определения на философията, защото...

Патриарх Фотий

Източник: Ресурси по философия Темата на настоящата дипломна работа е учението на константинополския патриарх Фотий за първата философия и за метафизичните експликации в основните му произведения. Най-напред бих желал да обясня защо се занимавам...

За Възкресението Христово

Източник: Палитра Чудесата са дела Божии, които са дадени на човека. Възниква обаче още и следният, вече последен въпрос: могат ли тези дела в тяхната отделност да бъдат отнесени към някакво общо и единно...

Свобода и воля

Дипломна работа към Департамента по философия и социология на Нов български университет Предлаганата на Вашето внимание дипломна работа е резултат от търсенията ми в областта на науките за човека и желанието ми да извлека...

За фанатизма, ортодоксията и истината

Източник: Палитра Темата за фанатизма, свързана с привързаността към ортодоксални учения, е много актуална. Историята е ритмична, в нея играе огромна роля редуването на психическите реакции. И ние навлизаме в ритъм, в който преобладава...

Чудото

Източник: в-к Култура В светогледа на теизма чудото означава снемането от волята на всемогъщия Бог – Творец положените от същата тази воля закони на природата, с което за човека зримо се проявява стоящият зад...

Постсекуларното пробуждане на философията

Самоубийствените атентати от 2001 г. се оказаха и присъда над прибързаната теза за победоносния ход на секуларизацията. Но извънредността на медийното им битие, както и последвалото ги сливане на религиозна и милитаристка реторика, претовариха...

Homo Altus 2 – светецът vs свръхчовека. Християнската антропология у нас

Източник: ЛитерНет "Който е в Христа, той е нова твар" (Ап. Павел, ІІ Кор. 5: 17). "Християнският свят издигна идеала на светеца, т.е. на цялостното преобразяване и просветляване на човека, появата на новата твар,...

“Позитивното” знание и метафизиката

В съзнанието на мнозинството от хората днес думата "вяра" има един много конкретен смисъл: тя означава приемане на нещо като истинско и полезно без проверка, и в частност съгласие с някаква теория или учение,...

2000 години християнска култура

  Анализът на християнската култура и особено на културата на ХХ столетие сочи, че ние сме пред прага на някакъв глобален преход в едно принципно различно качество, по-точно – твърде отдавна вече се намираме...

Причина и следствие в Православието

Един от фундаменталните принципи, отличаващи учението на Православната вяра от останалите философски системи, както и от редица неправославни вероизповедания, е концепцията за каузалността, т.е. за причинно-следствената връзка. Отстрани хората са склонни да наричат нашата...

Споделете в социалните мрежи