Категория: Философия

Homo Altus 2 – светецът vs свръхчовека. Християнската антропология у нас

Източник: ЛитерНет "Който е в Христа, той е нова твар" (Ап. Павел, ІІ Кор. 5: 17). "Християнският свят издигна идеала на светеца, т.е. на цялостното преобразяване и просветляване на човека, появата на новата твар,...

“Позитивното” знание и метафизиката

В съзнанието на мнозинството от хората днес думата "вяра" има един много конкретен смисъл: тя означава приемане на нещо като истинско и полезно без проверка, и в частност съгласие с някаква теория или учение,...

2000 години християнска култура

  Анализът на християнската култура и особено на културата на ХХ столетие сочи, че ние сме пред прага на някакъв глобален преход в едно принципно различно качество, по-точно – твърде отдавна вече се намираме...

Причина и следствие в Православието

Един от фундаменталните принципи, отличаващи учението на Православната вяра от останалите философски системи, както и от редица неправославни вероизповедания, е концепцията за каузалността, т.е. за причинно-следствената връзка. Отстрани хората са склонни да наричат нашата...

Нашите приятели светците

Те­зи го­ле­ми съд­би, по­ве­че от всич­ки дру­ги, се из­плъз­ват от ка­къв­то и да е де­тер­ми­ни­зъм: те си­я­ят и из­лъч­ват бля­съ­ка на сво­бо­да­та. Пи­там се, да­ли ако отец дьо Фуко1 лич­но ме бе­ше по­мо­лил да...

За прогреса

Източник: Списание за християнска духовна култура "ДАР", бр. 1, 1991 г. В метафизиката на историята идеята за прогреса е централна идея. От края на XVII век и през целия XIX тя играе решителна роля...

Религиозно-философски размишления

В настоящия книжовен труд ще бъдат изложени съждения от научно-политически характер, сиреч съждения, които нямат нищо общо с никакво теснопартийно учение, с никакви едностранчиви социални догми. Философията на историята, социологията и психологията на тълпите...

Православната цивилизация

Православната цивилизация включва две силни империи-Византия и България. Византия е страна със стари политически, социални и културни традиции. България през седми век е още "варварска", но за кратък период става равностоен съперник на Византия...

Средновековието и хипертекстът

Стефан Смядовски (1948) е професор в Института за български език, доктор на филологическите науки. Медиевист, специалист по история на българския език и кирилска епиграфика. Лектор по български език и българска култура в университета в...

Православната догматика и митологията на съвремието

Дочуваме вече изрази като „ортодоксален фундаментализъм“. Догматиката на Православната Църква е изправена пред поредното охулване. Съвременникът болезнено приема православната догматичност, колчем насочи към нея огнения си светски хъс… Тежък изглежда нейният образ, но стига...

Царството на Бога и царството на кесаря

„Отдавайте кесаревото кесарю, а Божието Богу”. Тази вечна евангелска истина трябва да бъде разбрана динамично, а не статично. Различаването и разграничаването на двете царства остава вечно, но отношенията между тях в християнската история не...

Византия и Рус: два типа духовност

Руската святост, бидейки православна, има общи с византийската святост предпоставки. Ала нейната емоционална окраска е по-различна: тя съответства на впечатлителността на един млад народ, на доста по-патриархалните житейски устои, тя включва специфичните нотки на...

Вяра и разум

Ще говорим за отношението между вярата и разума. По-рано стана дума единствено за съпоставяне на методологията на класическия сциентизъм с пътищата на духовно познание. Изтъкването на същностните разлики между двете обаче ни най-малко не...

Вярата, която не вярва

Списание Мирна, бр. 4 “Или! Или! Лама савахтани?” (Мат. 27:46; Марк. 15:34) Августин казва: “Бог може да направи всичко, освен едно – да спаси човека против неговото желание”. И същият този Августин говори, че...

Градове

Небостъргачи и бедняшки квартали, мъгливият Петербург от романите на Достоевски, първата целувка в градската градина, олющените софийски кооперации, сивота и смазваща сталинистка архитектура, старият Пловдив, паметници, кръчми, трясък от строшени стъкла, гора от антени,...

Изкуство и теургия

Източник: сп. Мирна, бр. 2 Известно е, че религиозният култ е люлката на културата и по-точно – нейната духовна родина. Цели исторически епохи, особено богати на творчески постижения, се характеризират с това, че основните...