Категория: Библейско богословие

Спасението на човека: изпълнение на Стария Завет в Новия

Новозаветното откровение разкрива Иисус Христос като цел и завършек на старозаветната история. В Него се съдържа цялото творение, съединява се „всичко небесно и земно“ (Еф. 1:10), осъществява се единството на творението (Кол. 1:17). Така...

Cur Deus Homo? За причината на Въплъщението

Аз съм Алфа и Омега (Откр. 1:8).   Въплъщение с цел изкупление Християнското благовестие е по начало вест за спасението. За Господа се свидетелства преди всичко като за Спасител, изкупил Своите люде от робството на...

Образът на Сина човешки в книга Даниил

Синът човешки от каноничната книга Даниил заема важно място сред пророческите и апокалиптични образи в Стария Завет. Oчевидно е, че неговото значение в съвременната библеистика се определя в зависимост от изходната позиция на изследователя....