Категория: Биоетика

Хомеопатията – истина или лъжа?

През своето хилядолетно съществуване човечеството винаги е търсило начини да се бори със съпътстващите го болести. Днес, в ерата на информационните технологии, средствата за масова информация постоянно ни заливат с реклами на алтернативни методи...

Основни позиции по проблема с евтаназията

Текстът е изготвен от Специалната синодална комисия по Биоетика на Св. Синод на Гръцката православна църква и е приет като нейна официална позиция по въпроса на 6 ноември 2002 г. Оригиналът е публикуван в...

Ключов документ за православната биоетика приет в Гърция

На свое заседание от 11.01.2006 год. Свещения Синод на Еладската църква прие доклад на своята Специална синодална комисия по биоетика със заглавие: “Православният възглед за технологично подпомогнатото човешко възпроизвеждане”. Документът е резултат от опита...

За ценността на човешкия живот

В началото на 50-те години американското общество беше разбунено от постъпката на един провинциален лекар. От жалост към свой безнадеждно болен пациент доктор Сандърс прекъснал с инжекция живота му.

Животът като ценност: етични проблеми на аборта

Развитието на съвремената цивилизация, най-вече в аспекта на технологичния й ръст, често, като парадокс влиза в конфликт с морала на обществото, дори бих каза със смисъла на човешкото съществуване и със самия живот на...

Етични проблеми на аборта

Развитието на съвременната цивилизация – най-вече нейният технологичен ръст – често влиза в конфликт с морала на обществото, дори със смисъла на човешкото съществуване и със самият живот на човека. Най-новите биомедицински технологии, както...