Категория: Блага вест – 2007

Блага вест

Категория за участие: ІІПодател: Мария Савова има висше образование. Занимава се с литература. Интересите й са разностранни. Получател: На дъщеря ми, която е родена на празника Благовещение

„Истинско” писмо

Категория за участие: ІІ Подател: Румена Коларова-Шиндлер има висше образование и работи като преводач. Интересува се от литература, театър, музика, изобразително изкуство. Получател: До всички, които чакат писмо от някого, който да им каже...

България

Категория за участие: І Подател: Ахинора е завършила основното си образование и все още е ученичка. Интересува се от етнология.Получател: Българите

Написах това, което чувствах

Категория за участие: II Подател: Ира е завършила през 2003 година Националната Априловска гимназия в град Габрово и вече четвърта година следва във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. В момента работи в...

Писмо

Категория за участие: ІІПодател: Цена е с висше образование, работи като учител. Интереси: литература, театър, природаПолучател: Мила моя

Приказката на Емелика

Категория за участие: ІІ Подател: Елена Петрова има висше образование, пенсионер по болест. Интересите й са разностранни Получател: Хората на духа

Дарът на твоето приятелство

Категория за участие: ІІПодател: Миглена Цакова има висше образование. Занимава се с консултантска и рекламна дейност. Интересува се от музика. Получател: Истинските приятели

Благовец

Категория за участие: ІІПодател: Цанка Митова има средно образование, работи като телефонистка. Интересува се от поезия, подрежда мислите си в рими.

Писмо до мама

Категория за участие: ІІПодател: Цветелина Иванова има висше икономическо образование. Работи в отдел „Бизнес Развитие” на петзвезден столичен хотел. Интереси: пътуване и опознаване на България . Получател: Винаги съм искала да изкажа дълбоката си...

Благодарствено писмо

Категория за участие: ІІПодател: Иванка Велкова има висше образование. Работи като секретар на община Кула. Интереси: българските обичаи и традиции, българската шевица, книги, работа с хората и за хората.Получател: Д-р, д-р Дилов – баща...