Категория: Духовният реализъм

Конкурс за есе за студенти

За съвременното човечество

Сътворяването на свободни личности е съдържало в себе си „творчески риск”. Липсата на външна детерминираност е създала възможност за отстъпление на творението, т. е. да се извърши падението с последвалата го трагедия в цялата...

Въпросът

 – Християнин ли си? – тихият глас на свещеника ме извади от концентрацията, с която се опитвах да преодолея болката. Седях на първия ред столове в малък храм на „Константин Величков” и леко неуместно...

„Зли хора на света няма…“

„А сега ми кажи защо говориш непрекъснато за добри хора? Да не би всички да наричаш така?” „Всички – отвърна арестантът, – зли хора на света няма.”  (Михаил Булгаков, Из „Майсторът и Маргарита”)

Духовният реализъм и материалното благополучие

Интересна съпоставка между два различни аспекта на един свят с възможност за различни интерпретации. Материализмът е в основата на този свят, в който ние като човешки същества, подвластни на физическите закони изграждаме социалната си...

Духовният реализъм на нашето съвремие

Живеем във времето на високите технологии и комуникациите, където ценностите на хората  са заменени и където духовното отстъпва на материалното и илюзорното. Именно в това време  християнството е изгубило своето значение и е придобило  значение...

Църква от дух

Ще започна с информацията, че твърде малка част от този текст ще е базирана на богословски и доктринални знания, не като оправдание за неговото качество, колкото като средство за премахване на нереални очаквания към...

Реализмът духовен

Какво е реализмът духовен?… Този въпрос основен, за мен стои отворен, защото той е твърде спорен. Но за да отговоря без да споря, като всеки човек отговорен, първо ще разкажа един мой детски спомен…

Духовният реализъм – истинската приказка или приказната истина

По истински случай   Днес Истината е станала приказка, а приказките – истина. Как да си проправим път в един свят, в който липсата на критерий е най-големият критерий, в който духовността е станала...

Духовният „реализъм“

Започвайки с въпроса „Как от друга страна да развием в себе си онзи реализъм, който ни дава правилна перспектива на нашето отношение към духовните характеристики на действителността, която ни окръжава, и на нашия собствен...

Духовният реализъм: оградата

Духовния реализъм за мене е едно оградно място, което би трябвало да бъде ясно разбрано и несъобразено с реалността, но – с условията на действителността.Но не всеки човешки дух си го има като такова...

Духовният реализъм или християнинът и светът около него

В кое време живеем, вероятно можем да видим най-добре отстрани, особено след като то отмине и даде шанс да бъде оценено. Докато сме вътре в него обаче, претърпяваме незабавните му последствия. Вероятно всеки ще...

Духовният реализъм: вечността

Бог е върховната душа! Живите същества сме частици от него. Целта е тези живи същества, които се намират в материалния свят, да пренесат духовното съвършенство в света на материалното. Тогава в душата им ще...