Категория: Проекти на фондация Покров Богородичен

Помощ за ремонт на сградата на ДОВДЛРГ „П. Р. Славейков” София

Име на получателя: ДОВДЛРГ "П. Р. Славейков" София Лице за контакт: Янка Петрова Тел., ел. поща: 02/22 33 03 Сума: 400 лв. Година: 2001 Описание: Ремонт на прозорците на Дом за отглеждане и възпитание...

Заедно за духовно-нравственото възпитание на подрастващите

Име на получателя: Сдружение “Помощ за деца в риск” Пазарджик Лице за контакт: Никола Колев Тел., ел. поща: Сума: 2000 лв. Година: 2001 Описание: Програма за разгръщане на творческия потенциал на подрастващите в посока...

Ангелски гласове

Име на получателя: Сдружение „Маказа 2002” Момчилград Лице за контакт: Кера Лефакева Тел., ел. поща: 03631/4141, 4444; keral@operamail.com Сума: 2500 лв. Година: 2001 Описание: Провеждане на едногодишен курс по вероучение и създаване на детски...

Изграждане на енорийски център при храм „Св. Троица” Русе

Име на получателя: ПХБ „Св. Троица” Русе Лице за контакт: протоиерей Георги Георгиев Тел., ел. поща: 0887 53 93 28, p_georgi@abv.bg Сума: 4000 лв. Година: 2001 Описание: Проектиране и извършване на реконструкция и ремонт...

Православна беседа

Име на получателя: ДРОПЛС Лице за контакти: Руси Русев Тел., ел. поща: nedelnik@mail.bg Сума: 2000 лв. Година: 2004 Описание: Издаване на бюлетин „Енорийски неделник” и приложение към него – вестник „Православна проповед”, които да...

Образователно – информационен религиозен център в интернет

Име на получателя: Фондация „Духовност” Лице за контакти: Дарин Алексиев Тел., ел. поща: 0886 317 446; religiabg.com@abv.bg Сума: 3000 лв. Година: 2004 Описание: Разработване и активиране на web страница (РелигияБГ), представяща актуална информация за...

Социални и битови дейности за инвалиди

Име на получателя: Християнско сдружение „Армагедон” Лице за контакти: В. Неделчева Тел., ел. поща: 02 361 401; armagedonn@mail.bg Сума: 3973 лв. Година: 2004 Описание: Организиране на социална и битова помощ за инвалиди по домовете...

Християните през погледа на българската култура и традиция

Име на получателя: Католическа енория „Успение Богородично” София Лице за контакт: Росица Маринова Атанасова Тел., ел. поща: 02 9522 959 Сума: 1000 лв. Година: 2004 Описание: Приобщаване на младежите към църквата чрез християнското изкуство...

Подпомагане на социалната и образователна дейност в родопско православно средище

Име на получателя: Движение за Християнство и прогрес „Св. Иоан Предтеча” гр. Кърджали Лице за контакт: свещеник Боян Саръев Тел., ел. поща: 0361 624 94, 0889 92 11 30 Сума: 2000 лв. Година: 2004...

Да предпазим децата от улицата 3

Име на получателя: Сдружение „Добролюбие” Варна и Духовно-просветен център „Св. Архангел Михаил” при Варненска и Великопреславска Св. Митрополия Лице за контакт: отец Василий Шаган Тел., ел. поща: 0898 458 646, shagan@abv.bg Сума: 5000 лв....

Училище за живота

Име на организацията: Сдружение "Добролюбие" Варна Тел., ел. поща: 052/614 691; archangelmichael@abv.bg Сума: 3455 лв. Година: 2006 Описание: Проект “Училище за живота” беше спечелен през 2006 г. пред Фондация “Покров Богородичен”, гр. София и...