Православие.БГ • Страница 829 от 846 •

православието. познавате ли вярата си?

Благоприятната Господня година

Източник: в-к Култура Духът на Господа Бога е върху Мене, защото Господ Ме помаза да благовестя на бедни, прати Ме да изцелявам съкрушени по сърце, да проповядвам на пленени освобождение и на затворници –...

Икона и кино

Източник в-к Култура Иконите са вертикални; екраните са хоризонтални. Технически нищо не пречи екраните да са вертикални. Но ето че не са. Милиардите екрани за кино, телевизия и видео по света са до един...

Изборите и Изборът

Източник: в-к Култура Ние станахме такива, над които Ти като че никога не си владял, и над които името Ти не се е именувало. Исаия 63:19

Македония, Църквата, разколът

Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква да е лоша дума заради Мене. Радвайте се и се веселете,...

Войната, васалността, моралът и Мирът

Източник в-к Култура САЩ е днес единствената световна свръхсила в почти всички най-важни хоризонтални измерения: медиите, културната индустрия, технологиите, икономиката, военната машина. Понастоящем на земята няма силов център, който да може да противодейства, а...

Дълбокото възраждане на България

  Георги Тодоров (1956) е завършил английска филология в СУ „Св. Климент Охридски“.Председател на сдружение „Св. Пимен Зографски“ и на международната фондация „Св. София“. Художник, публицист и изследовател на българската история и православието. Водещият...

Паисиевият стълп

"Килията" на отец Паисий в Хилендарския манастир е една от най-безспорните български светини. Всички я "знаем" от одата на Вазов ("скромна килийка, потънала в сън") и от учебниците по история, където винаги се показва...

Българският синдром е:не пастирът води стадото, а стадото върви пред пастира

Ваше Високопреосвещенство, понякога един поглед отвън върху ситуацията с Църквата в България може да бъде особено полезен. Как бихте оценили положението с нашата Църква след Всеправославния събор? Преодолян ли е разколът? Какви са в...

Тайнства в Православната църква

По-долу в съвсем кратък вид ще ви бъде поднесена информация за тайнствата в Православната църква (по понятни причини). Не претендирам за изчерпателност. От друга страна – включването на това приложение в книгата е направено...

Отвъд безмълвната планета

НА БРАТ МИ У. Х. Л. Неуморен критик на разказите за космоса и времетоЗабележкаНякои пренебрежителни отзиви спрямо по-ранни произведения от този тип, които се срещат в предстоящите страници, са вмъкнати единствено за драматичен ефект....

Физика и метафизика на злото у Йовков и Вапцаров

Източник: LiterNet Библейският ключ е ползван твърде често за тълкуване на Йовковия разказ, но досегашните интерпретаторски усилия залагат единствено на новозаветните послания. Можем да предположим поне две причини: 1/ Йовковата вдаденост в християнската етичност,...

Човек и бог в апокрифа „Ходене на Богородица по мъките“

Създаването на славянската писменост и книжнина е неотделима ценност от историческия и културния развой на нашия народ. Преосмислянето на старата българска литература и новият поглед към нея са необходими и същностни елементи от възприемането...

Българските светци: съвест и духовни зеници на народа ни

Кога един народ престава да бъде народ? Когато се разпадне духовната му цялост, чиито устои се коренят в духовната му сърцевина, пренесена през времето, ненакърнена от духа на времето. Единствено неподвластна на “духа на...

Ризница на духа и дрипа на позора.

Историята на нашето българско народностно самосъзнание, на българския славянски ум, започва със словото. И то словото, потопено в светлия облак на Богопознанието и покръстено в пречистите води на обновата на ума. Със свещеното слово...