православието. познавате ли вярата си?

Слово за Антихриста

Източник: ТАВОР Защото, както в дните преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се мъжеха до оня ден, в който Ной влезе в ковчега. И не узнаха, докле дойде потопът и изтреби всички,...

За Антихриста

Източник: ТАВОРТрябва да знаем, че антихристът наистина ще дойде, макар че антихрист е и всеки, който не изповядва, че Божия Син е дошъл в плът и че Той е съвършения Бог, и е станал...

Беседа за това, че Бог не е виновник за злото

Източник: ТАВОР Много мъдрост ни показва чрез светия псалмопевец цар Давид действащият в него Дух. Понякога пророкът, описвайки собствените си страдания и мъжеството, с което посрещал несгодите в живота, чрез своя пример ни оставя...

Non possumus

Но Петър и Иоан им отговориха и рекоха: съдете, дали е справедливо пред Бога – вас да слушаме повече, нежели Бога; защото ние не можем да не говорим за това, що сме видели и...

За Левски, светостта и българския Христос

Ако греховно "канонизираме" или "месианизираме" Левски, ние не само лъжем себе си, не само светотатстваме и гневим Бога, но и съблазняваме подрастващите поколения с подмяна на основните ценности. България няма нужда от "нов" Месия...

Падането на Константинопол

Падането на Константинопол в 1204 г. е може би най-значимата културна трагедия в човешката история. Навършиха се осем века от тази вселенска пагуба, но нейното същинско значение остава неразбрано и подценено от класическата (казионната)...

Българската държава и културата

И тъй не се грижете и не думайте: какво да ядем, или какво да пием, или какво да облечем?[…] Но първом търсене царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се...

Църквата, разколът и Законът

Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовна каква да е дума заради Мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата Ви на небесата; тъй бяха гонени...

Разбитото сърце на град Св. София

Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла.Псалом 117:22 Град Св. София е един от духовните бисери на света. За съжаление през последните дванайсет десетилетия той се е оказал в нашите ръце. А...

Обезглавената монархия

Източник: в-к Култура Де е царят ти сега? Нека той те спаси във всички твои градове! Де са твоите съдии, за които казваше: „дай ни цар и началници“? И Аз ти дадох цар в...

Св. София – Премъдрост Божия: конференцията

Епископ Евсевий Памфил: …Защото ако Той, по приетото словоупотребление, също се нарича Премъдрост (тъй като Синът Божи е Божията Премъдрост), то заедно с това Той е и Бог предведущ… Възражение на философа: А какво...

Мъртвите да погребат своите мъртви

Но Иисус му рече: върви след Мене, и остави мъртвите да погребат своите мъртви.Мат. 8:22 Христос е мярката за всички неща. Той е аксиомата, въз основа на която светът, който Той сътвори от нищото,...