Етикети: архим. Емилиан Симонопетрит

Организацията на монашеството в писменото наследство на архим. Емилиан Симонопетрит

Известна е българската пословица: „или се млад жени, или млад калугери“, която недвусмислено показва, че има два пътя, по които човек може да поведе живота си – пътя на брака, и пътя на монашеството....