Етикети: биологичен отпадък

Мъртвородените бебета вече няма да се третират от закона като биологичен отпадък

В края на миналата година членовете на Светия Синод излязоха със становище по повод обнародването в Държавен вестник през лятото на наредба 12 за утвърждаване на медицинския стандарт „Акушерство и гинекология“ (във връзка със...