Етикети: буквите

Хождение по буквите

Любомудри читателю, внемли тук житието на братята Кирил и Методи, което апокрифно се носи, но е само то най-паче истинно, понеже-защото едва в наше време докрай се разбра тя какво са прекарали двамата братя.