Етикети: Възкресение Христово

Филийка с маргарин

Майка ми работи като продавачка на свещи в една столична църква. Понякога, особено по повод на църковни празници, ми споделя интересни неща. Често съм се изкушавал да споделя, на свой ред, преживяванията й, но...

Пасха – незаслуженият Дар

Дойде Пасха – и много неща от Писанията се облякоха в плът и кръв. Така и става: ти слушаш думи, думи, думи, но не разбираш техния смисъл. Или ти се струва, че разбираш. Но...

Пасха

Христос воскресе! Възпяваме Христовото Възкресение и току-що с думите на свети Йоан Златоуст провъзгласихме победата на живота над смъртта: „Де ти е, смърте, жилото? Де ти е, аде, победата?… [Ос. 13:14, Koр. 15:55] Възкръсна...

Сълзата на Иисус

В деня на разпятието към лобното място народът се стичаше на големи върволици. Повечето от хората отиваха да задоволят любопитството си и да видят Този, когото някои наричаха цар на юдеите, а сам Той...

Възкресяването на праведния Лазар

Лазарева събота заема особено място в църковния календар. Тя не принадлежи към четиридесетте дни на покаяние от Великия пост, нито към Страстната седмица… Заедно с Връбница тя е кратка, радостна прелюдия, предшестваща дните на...

Изповед и причастие

Какво е мястото в подготовката за причастие на тайнството Изповед? Нужно е да отговорим на този въпрос, тъй като в много православни Църкви е развита и общоприета теорията, според която за миряните е невъзможно...

Литературен конкурс за ученици, посветен на Възкресение Христово

Община Бургас, Сливенската света митрополия, храм "Света Богородица", Бургас, и Училищното настоятелство към общински детски комплекс Бургас, под патронажа на Сливенския митрополит Йоаникий, организират Втори национален конкурс за православна поезия и проза на тема...

Великопостният начин на живот и битът

Ние по­се­ща­ва­ме цър­ков­ни­те служби, пос­тим и се мо­лим в оп­ре­де­ле­но време, но то­ва все още не из­чер­п­ва пос­т­ния подвиг. За да мо­же всич­ко то­ва да бъ­де дейс­т­ве­но и пло­дотворно, е не­об­хо­ди­мо то да се...

Църковно-календарният разкол

След покаянието на Крупнишкия епископ Инокентий, разколът в БПЦ беше окончателно преодолян, не може да се отрече – по един блестящ начин от страна на легитимния Св. Синод. Мъглата се разсея и ясно се...