Етикети: граматика

Граматика на вярата

Научни изследвания в последно време доказват, че ние започваме да усвояваме езиковите си умения още от най-ранна възраст. Дори „гукането“ на пеленачетата играе роля в тази посока. Звуци, думи, изражения на лицето – всяко...