Етикети: Григорий Протопсалт

200 години от създаването на четвъртата Патриаршеска музикална школа

В първата половина на 18 в. Константинополската патриаршия започва да организира патриаршески музикални школи. В тези школи, съществували и през следващия 19 в., се е изучавала теорията и практиката на византийската църковна музика. В...