Етикети: дякон Андрей Кураев

„Към протестантите за Православието“ на Андрей Кураев е отново на книжния пазар

Мо­жеш да из­не­сеш Биб­ли­я­та от Цър­к­ва­та. Мо­жеш да из­не­сеш уче­ние. Но не мо­жеш да из­не­сеш Ча­ша­та Хрис­то­ва. И за­то­ва не мо­же да има self-made-Church, са­моп­ро­из­ве­ла се цър­к­ва, ко­я­то ен­ту­си­ас­ти из­г­раж­дат от ис­то­ри­чес­ка­та и он­то­ло­ги­чес­ка...

Щедростта на държавата към БПЦ след пандемията

В изданието ни на 6 юни 2020 г. Ви предлагаме: Защо Русия подценява приноса на България в опазване и разпространяване на Кирило-Методиевото дело? Мнението на известния руски духовник дякон Андрей Кураев. Държавата обгрижва ли...

За Андрей Кураев с любов

Тези дни от Москва дойде една неприятна и стряскаща за много хора у нас вест – известният православен богослов, публицист и мисионер протодякон Андрей Кураев е поставен под запрещение. Предполагам, че малцина в България...