Етикети: език на тялото

Там, където думите не могат

На 13 и 14 май в Православния център „Проф. Тотю Коев” към Великотърновския университет се проведе обучителен семинар и тренинг с отворена тема „Вербална и невербална комуникация при общуването”, озаглавен „ТАМ, КЪДЕТО ДУМИТЕ НЕ...