Етикети: Емил Спасов

Религиозно-нравственото обучение в българското училище – историко-педагогически и съвременни аспекти

От дълбока древност, сред културните народи, където се наблюдават и изследват процеси на организирано образование на подрастващите, централно място винаги е заемала нравствеността. Няма епоха от световната история, където философията на добрите човешки отношения,...