Етикети: Иван Рилски

Българските църковни събори през ХІV в. – нова интерпретация

Нашето литературознание трябва да възприе нов подход към средновековните произведения, който да засили ролята на текстовата критика и да преосмисли пълноценно тяхната библейска и патристическа основа. На времето Дмитрий Лихачов сочеше като пример за...

Акатист на св. Иван Рилски

Предлагаме на нашите читатели богослужебния текст "Акатист на преподобния и богоносен наш отец св. Иван Рилски Чудотворец", издаден през 1946 г. Редакцията благодари на Георги Пърликов за труда над текста и споделянето му с...

Конференция за Рилския манастир ще се проведе през лятото

На 23 – 25 юни 2009 г. в Заседателната зала на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" ще се проведе научна конференция на тема: „Културното наследство на Рилския манастир – състояние и перспективи...