Етикети: идеологизация

Кръвта, която умива от всеки грях

Иисус взе хляба и като го благослови, разчупи го и като го даде на учениците Си, каза: Вземете, яжте, това е тялото Ми. И като взе потира, и след като благодари, даде им го,...