Етикети: Йоан Корнаракис

Екзистенциалният път на човека след Адамовия избор

Адам се подчинил на натиска на демоничното насилие и се утвърдил в пространството на неразкаянието. С очакване на директно завоюване на себебожие и равнобожие („…ще бъдете като богове …“ (Бит. 3:5), което дяволската намесата...

Шизофреничният характер на егоцентризма

Човекът в нашата епоха живее в условия на „шизофренично самоотчуждение“, тъй като (поради своята душевно-духовна непреклонност) егоцентричният индвид има абсолютни идеи, непоклатими аргументи, неизменни позиции, твърда съпротива. Той е индивид, който „по никакъв начин...