Етикети: кремирането

Светостта на тялото в Христос (за кремирането на починалите)

Човекът е велика светиня. И то не само по душа, но и по тяло. Уникалното духовно-телесно същество, уникалната психофизична природа на човека като боголика личност, след Бога е най-великата светиня и най-голямата ценност във...