Етикети: нова история.

Памет и помирение

Спасителят никога не е обещавал на вярващите в Него, че ще живеят леко и удобно на земята. Напротив, Той постоянно подготвял учениците Си, а в тяхното лице и всички Свои последователи във всички времена,...