Етикети: Обединени библейски дружества

Създава се най-голямата дигитална библейска библиотека в света

Новият интернет проект „Всяко племе, всяка нация“ („Еvery Tribe, Every Nation“ – ETEN), иницииран от няколко световни организации, сред които и Обединените библейски дружества, има за цел да бъде в помощ на повече от...