Етикети: перфектен

Перфекционизъм – религия, която все пак не е наша

Перфекционизмът (от фр. perfection) е убеденост в това, че усъвършенстването, както собствено, така и на другите хора, е онази цел, към която трябва да се стреми човекът. Самото понятие перфекционизъм възниква в протестантската среда...