Етикети: подражание на Христос

Подражание на безгрешието и любовта на Христос

Безгрешието е природно свойство на въплътилия се Бог Слово. На това свойство са призвани да подражават и да го пазят по причастност и благодат християните в земния си живот. Апостол Павел свързва, както е...