Етикети: превод на Библията

Българските апостоли

… Най-напред написали Евангелието на Йоана „В началото бе словото“ и го показали на царя и на другите, и на патриарх Игнатий. И те им казали да учат българите и славяните на техния език…...

Създава се най-голямата дигитална библейска библиотека в света

Новият интернет проект „Всяко племе, всяка нация“ („Еvery Tribe, Every Nation“ – ETEN), иницииран от няколко световни организации, сред които и Обединените библейски дружества, има за цел да бъде в помощ на повече от...