Етикети: първородният грях

Екзистенциалният път на човека след Адамовия избор

Адам се подчинил на натиска на демоничното насилие и се утвърдил в пространството на неразкаянието. С очакване на директно завоюване на себебожие и равнобожие („…ще бъдете като богове …“ (Бит. 3:5), което дяволската намесата...