Етикети: свети Три светители

Пето слово за свещенството

За това каква вещина е нужна на учителя, за да се сражава заради истината, вече изложих достатъчно доводи. Искам обаче освен това да кажа и за нещо друго, което става причина за хиляди опасности....