Етикети: славянски

Манастирски средища и монашеска книжнина в Сърбия и България – 13 век

Източник: Проект Растко Манастирите през Средновековието са основен двигател на културните процеси и центрове на духовна енергия. Като културен феномен те изпълняват функцията на книжовни средища (според термина на Д. Богданович 1982). Те са...