Етикети: старозаветни пророци

Посланието на пророците

Настояване за абсолютен и безусловен монотеизъм Класическите пророци се появяват в Израил във време на вероотстъпничество и идолопоклонство. Израилтяните отстъпили от своите религиозни принципи и смесили почитането на истинския Бог – Бога на Авраам, Исаак, Яков...