Етикети: типове религиозен живот

Законническият тип религиозен живот

Законническият тип религиозен живот, в сравнение със синодалния тип, е архаичен. Той никога не е умирал; вплетен е в синодалното благочестие, противостои му, но без да се бори с него. В момента на своето...