Етикети: memento mori

Духовният реализъм: Memento mori

Материализмът и войнстващият комунизъм, които предопределиха редица социално-политически и икономически процеси в Източна Европа през почти целия ХХ в., оставиха след себе си едно екзистенциално объркване в съзнанието на голяма част от православните християни,...